ECB:s månadsrapport mars 2005

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar i dag, torsdag, kl. 10.00 sin
månadsrapport Monthly Bulletin för mars 2005.


Den svenska versionen av rapporten finns i dag kl. 10.00 på Riksbankens
webbplats (www.riksbank.se) under rubriken Publicerat/Publikationer/
Publikationer från Europeiska centralbanken, ECB/ECB:s månadsrapport.


Riksbanken översätter fyra av ECB:s månadsrapporter till svenska. Dessa är
rapporterna i mars, juni, september och december, det vill säga de rapporter
som innehåller en längre ekonomisk översikt. Från och med september 2004
föreligger rapporten endast i en webbversion.

Kontaktinformation

Kerstin Wallmark; tel. 08-787 01 50

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?