Penning- och valutapolitik nr 2 2001

Hur kan centralbanker främja finansiell stabilitet?

Riksbanken arrangerade i januari 2001 en seminariedag på temat vad centralbanker kan göra för att främja stabiliteten i det finansiella systemet. I en första artikel ger Tor Jacobsson, Johan Molin och Anders Vredin en översiktlig introduktion av de frågor som behandlades på seminariedagen.


Tre inlägg som presenterades vid seminariet publiceras i detta nummer av Penning- och valutapolitik. Arnoud Boot konstaterar i artikeln "Regulation and banks’ incentives to control risk" att bankreglering bör syfta till en certifiering för bankerna att delta på marknaden, snarare än att försöka optimera kapitalkravens storlek.


Philip Lowe menar i sin artikel "Maintaining financial stability: Possible policy options" att riskmätning bör fokusera på vad utvecklingen på tillgångs- och kreditmarknaderna säger om eventuella ökningar i osäkerheten om framtida ekonomiska utfall.


Artura Estrellas bidrag "Dealing with financial instability: The central bank’s tool kit" klassificerar tolv redskap, eller åtgärder, som en centralbank kan använda mot finansiell instabilitet.


Är "århundradets skattereform" från 1991 passé?

Internationaliseringsprocessen, ökad skattekonkurrens, medlemskapet i EU, den restriktiva budgetprocessen med utgiftstak och saldomål samt framtida demografiska förändringar är alla faktorer värda att beakta vid en bedömning av hur det svenska skattesystemet kan komma att utformas i framtiden. Det skriver Robert Boije i sin artikel "Skattepolitiska utmaningar och prioriteringar" och diskuterar vilka principer skattesystemet ska vila på i framtiden. De principer som låg till grund för "århundradets skattereform" 1991 är idag kanske inte optimala i perspektivet av de långsiktiga utmaningar skattesystemet står inför.


Fastighetsskatten – en politiskt het potatis

Få skattefrågor väcker så starka känslor som beskattningen av boendet. Just därför är det särskilt viktigt att lyfta perspektivet över dagspolitikens frågor om vinnare och för-lorare. Det skriver Peter Englund i sin artikel "Fastighetsskattens roll i skattesystemet" där han reder ut de principiella frågorna kring beskattning av boende med fokus på fastighetsskatten.


Tidskriften finns på Riksbankens webbplats (www.riksbank.se) under rubriken Publikationer/Penning- och valutapolitik. Tidskriften kan också hämtas i Riksbankens entré (Brunkebergstorg 11) eller beställas via e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26) eller telefon (08-787 01 00).


En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.


Frågor besvaras av Kerstin Wallmark, telefon 08-787 01 50.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?