Riksbanken finansierar vinstutdelningen för 2013 från valutareserven

Datum

Riksbanksfullmäktige beslutade den 7 februari 2014 att lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst för 2013. Enligt förslaget ska 3 300 miljoner kronor levereras till statskassan. Inleveransen ska ske senast en vecka efter Riksdagens beslut om godkännande av Fullmäktiges förslag, vilket skedde den 16 april.

 

Riksbankens direktion beslutade den 18 mars att årets inleverans ska finansieras med medel från valutareserven. Riksbanken kommer emellertid inte att göra några växlingar av utländsk valuta mot svenska kronor med anledning av beslutet. Riksbanken växlade en EU-betalning i mars 2014 om 4 126 miljoner kronor mot euro som köps tillbaka i form av dagliga transaktioner under en tidsrymd av ca två månader. Dessa återköp kommer att minskas med det beslutade beloppet om 3 300 miljoner kronor.

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?