IMF offentliggör granskning av svensk statistik

International Monetary Fund, IMF, publicerade torsdagen den 20 september en rapport där man gör en genomgång av svensk ekonomisk statistik på ett antal områden. Rapporten utgör en så kallad ROSC, Report on Observance of Standards and Codes,  och är ett led i ett pågående arbete som kommer att omfatta ett stort antal länder. Granskningen omfattar bland annat statistikens kvalitet, statistiska metoder och de legala och institutionella ramverken. Arbetet syftar till att höja statistikkvaliteten för att bättre kunna förebygga ekonomiska kriser.

Sverige är ett av de länder som först har granskats och i rapporten konstateras att den svenska ekonomiska statistiken inom de undersökta områdena väl uppfyller kraven enligt IMF:s särskilda statistikutgivningsstandard. Vissa förslag till förbättringar framförs också. IMF framhåller särskilt att statistiken över den offentliga sektorns ekonomi behöver förbättras så att budget- och skuldutveckling bättre kan förstås.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet från IMF:s webbplats, www.imf.org, välj "Standards and Codes" och sedan "Reports on Observance of Standards and Codes (ROSCs)" från menyn.

Ytterligare frågor besvaras av Gunnar Blomberg, rådgivare, avdelningen för penningpolitik, tel. 08-787 01 46

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?