Måttliga ökningar av direktinvesteringstillgångarna

Datum

REVIDERAD VERSION

  • Förbättringen av avkastningen på svenska tillgångar i utlandet uppgår till
    25 miljarder kronor.
  • Ett stycke tillagt om undersökningens påverkan på bytesbalanssaldot 2003.

I Riksbankens årliga undersökning av direktinvesteringar, som publiceras idag, framgår bland annat att värdet av svenska direktinvesteringar i utlandet endast ökade med 5 miljarder kronor medan värdet av utländska direktinvesteringar i Sverige ökade med 40 miljarder kronor under 2003.


Det samlade värdet på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet ökade med 5 miljarder kronor under 2003 och uppgick till 1 266 miljarder kronor. De största tillgångarna återfanns i Finland och USA och tillgångsökningen skedde främst inom branscherna kemi och läkemedel samt bankverksamhet.
Avkastningen på svenska tillgångar i utlandet år 2003 uppgick till 122 miljarder kronor och innebar en förbättring med 25 miljarder kronor jämfört med året innan. Den högsta avkastningen uppvisades för svenska investeringar i Finland.


Utländska direktinvesteringar i Sverige uppmättes till 1 094 miljarder kronor, en ökning med 40 miljarder kronor från föregående år. Ökningen beror främst på stora koncernomstruktureringar. De största ägarna av direktinvesteringstillgångar i Sverige vid utgången av 2003 var företag i Storbritannien och USA.


Avkastningen på utländska tillgångar i Sverige år 2003 uppgick till 36 miljarder kronor, vilket är 4 miljarder lägre än föregående år. Den största förändringen uppvisades för direktinvesteringar i Sverige ägda från de nordiska länderna. Avkastningen på dessa sjönk från 12 till 3 miljarder kronor.


Resultatet av avkastningen i 2003 års undersökning genererade ett positivt bidrag till bytesbalansen med 86 miljarder kronor 2003, vilket innebär en revidering på 27 miljarder kronor av tidigare preliminära siffror.


En fullständig rapport finns på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se under Statistik, Betalningsbalans, Undersökningar.

Kontaktinformation

Avdelningen för penningpolitik, Maria Sjöholm, tel. 08-787 02 51 eller Linda Sjöblom, tel. 08-787 05 16

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?