Riksbankens företagsundersökning: Fortsatt återhämtning men osäkerheten är tillbaka

Datum

”Vi tror på en svag förbättring”, ”Oron gör att man drar öronen åt sig” och ”Priserna till konsumenter står i princip stilla”. Det är typiska citat ur Riksbankens företagsundersökning i september.

Riksbankens intervjuer med 44 av Sveriges största företag ger bilden av en konjunktur som långsamt håller på att förbättras, framför allt driven av hushållens konsumtion men också av byggsektorns bostadsinvesteringar. Men osäkerheten har ökat sedan i somras och det håller tillbaka övriga branschers investeringar.

"Oron gör att man drar öronen åt sig"

Den ökade osäkerheten märks tydligast i exportindustrin. De risker man upplever där är främst knutna till återhämtningen i Europa men också till utvecklingen i Kina, Latinamerika och Ryssland. Även riksdagsvalet i Sverige och diskussionerna om eventuella åtgärder för att dämpa hushållens skulder bidrar till att öka osäkerheten, och då framför allt för de konsumentnära företagen.

"Priserna till konsument i princip stilla"

Företagens planer på att höja priserna ligger på samma låga nivå sedan 2012. Relativt svag efterfrågan, låga kostnadsökningar och pressade marginaler har gjort att prisökningarna varit små det senaste året. Dessutom upplever företagen att konkurrensen är hög, vilket också håller tillbaka prishöjningarna och försämrar lönsamheten. För att företagen ska kunna höja priserna är det viktigt att efterfrågan tar ytterligare fart. Men när så väl sker kan lite större prishöjningar snabbt bli aktuella, menar företagen.

 

Inför varje penningpolitisk rapport, det vill säga tre gånger om året, intervjuar Riksbanken några av Sveriges största företag inom bygg-, handels-, industri- och tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 44 företag med totalt cirka 246 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 1 och den 19 september och redovisas i rapporten Riksbankens företagsundersökning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?