Riksbankens företagsintervjuer

Datum

Konjunkturen försvagades ytterligare under hösten 2008. Samtidigt är företagens framtidstro i allmänhet pessimistisk. Två av tre intervjuade företag uppger att de räknar med ett ännu svagare konjunkturläge om ett halvår. Vartannat företag säger också att tillgången till extern finansiering, bland annat banklån, har blivit sämre i slutet av 2008. Det framgår av Riksbankens intervjuundersökning som publiceras idag.

 

Företagen spår sämre konjunkturläge

Mer än vartannat företag uppger att konjunkturläget för närvarande är dåligt och ungefär två företag av tre uppger att läget väntas vara ännu sämre om ett halvår. Störst är försämringen bland industriföretagen.

 

Den svagare efterfrågan har medfört att företagen under hösten lagt om planerna för sina investeringar. Även ökad fokus på företagens likviditetssituation i spåren av dyrare upplåning och sämre kredittillförsel uppges ha påverkat företagens investeringsvilja. Samtidigt svarar nästan hälften av de intervjuade företagen att tillgången till extern finansiering (bland annat banklån) har blivit sämre under hösten.

 

Företagen lyfter också fram att flera viktiga kostnader har dämpats den senaste tiden och att priserna kommer att höjas i mindre utsträckning framöver.

 

Utformning av Riksbankens företagsintervjuer

Riksbanken genomför sedan 2007 intervjuer med ca 60 företag tre gånger per år inför varje penningpolitisk rapport. Resultaten från intervjuerna har tidigare publicerats i Riksbankens penningpolitiska rapport. Från och med den här undersökningen publiceras en sammanfattning av resultaten i en separat publikationen, Riksbankens företagsintervjuer, inför varje penningpolitisk rapport. Intervjuerna i den här omgången genomfördes i december 2008 och januari 2009.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?