Millennieskiftet passerade utan några störningar

Datum

Riksbanken har under nyårsdagen kontrollerat och genomfört tester av betalnings-systemet RIX, driften av Riksbankens huvudkontor i Stockholm samt av interna IT-system. Testerna har genomförts utan att några störningar hittills har noterats som riskerar att påverka det svenska finansiella systemets funktionsförmåga.

I den svenska finansiella sektorn i övrigt har millennieskiftet hittills passerat störningsfritt, att döma av de rapporter Riksbanken har fått in.


"Mycket tid har lagts ned på förberedelser. Det har gett god utdelning, inte minst har det gett oss beredskapserfarenheter som Riksbanken och aktörerna på de finansiella marknaderna kommer att ha nytta av även i framtiden", säger informationschef Michael Wallin i en kommentar.


För ytterligare upplysningar:

Michael Wallin, tel. 08 – 787 04 18 eller 070 – 520 97 19

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?