Riksrevisionens granskning av Riksbankens årsredovisning 2005

Datum

Riksrevisionen gör varje år en granskning av Riksbankens årsbokslut och årsredovisning. Riksbanken har mottagit Riksrevisionens granskningsrapport av bankens årsredovisning 2005. Revisionsberättelsen var enligt standardutformning vilket innebär att Riksrevisionen funnit årsredovisningen i allt väsentligt ge en rättvisande bild av verksamheten. Riksrevisionen har även tillstyrkt ansvarsfrihet för Riksbankens ledning.


Rapporten går att ladda ned i sin helhet från Riksrevisionens webbplats, se länk nedan.


Riksbankens årsredovisning kan beställas eller laddas ned från Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

Kontaktinformation

Christina Nordh-Berntsson, Riksbanken. Tel. 08-787 01 56 eller PO Hedman, Riksrevisionen. Tel. 08-5171 4117

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?