Hessius: Mer balanserad riskbild i inflationstrycket

Mot bakgrund av den räntehöjning om 0,5 procentenheter som Riksbanken genomförde i februari och som syftade till att skapa en god grund för en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling med stabila priser, hög tillväxt och ökad syssel-sättning, bedömer jag i dagsläget att riskbilden med avseende på inflationstrycket är mer balanserad."


Det sade Kerstin Hessius på tisdagen i samband med en debatt om tillväxt på Controller Congress 2000. Hon framhöll vidare bland annat att:


"I nuläget är tillväxtutsikterna i Sverige robusta och under en konjunkturuppgång måste penningpolitiken gradvis föras i mindre expansiv riktning, men det är långt ifrån självklart i vilken takt vi måste gå fram."


"Det finns anledning att fundera över om vi ändå inte ser vissa tecken på den s.k. nya ekonomin i Sverige, åtminstone indikeras detta genom att såväl produktiviteten som investeringarna tog fart under senare delen av förra året", sade Kerstin Hessius.


"Den senaste tidens ekonomiska data för Sverige bekräftar bilden av att tillväxten är starkare än vad vi bedömde i inflationsrapporten i december. Under förra året steg BNP med hela 3,8 procent, samtidigt som prisökningstakten har varit dämpad."


"Tillväxt genereras när aktörerna i en ekonomi vågar investera och konsumera. Det inträffar när riskerna minskar i förhållande till den förväntade avkastningen. Penningpolitikens viktigaste långsiktiga bidrag till tillväxten är att sänka inflationsriskerna i ekonomin genom att upprätthålla stabila priser", sade Kerstin Hessius.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?