Riksbanken omfördelar i guld- och valutareserven

Datum

Riksbanken har fram till idag sålt sammanlagt 15 ton av guldreserven inom ramen för det förnyade guldavtalet – Central Bank Gold Agreement (CBGA) – mellan 15 europeiska centralbanker som trädde i kraft den 27 september 2004. Avtalet som löper på fem år ger Riksbanken en möjlighet att sälja upp till 60 ton guld fördelat över avtalsperioden.

 

Intäkterna från försäljningen har återinvesterats i valutareserven, det vill säga i värdepapper i utländsk valuta.

 

Syftet med att minska andelen guld är att möjliggöra en högre riskjusterad avkastning på Riksbankens tillgångar. Guld kommer dock även i fortsättningen att vara en viktig del av Riksbankens tillgångar.

 

Riksbankens guldreserv uppgår efter försäljningen till cirka 170 ton vilket motsvarar ungefär 10 procent av guld- och valutareservens värde.

Kontaktinformation

Christian Johansson, Enhetschef, Investeringsenheten, tel. 08-6966736

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?