Bankerna höjde ut- och inlåningsräntan med 0,3 procentenheter första kvartalet 2000

Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 31 mars 2000, visar att bankerna höjde både ut- och inlåningsräntan med i genomsnitt 0,3 procentenheter. Räntenivån var 5,8 procent för utlåningsräntan och 2,0 procent för inlåningsräntan. Skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan sjönk med 0,1 procentenheter, jämfört med föregående kvartal, till 3,8 procentenheter. Riksbanken höjde reporäntan första kvartalet 2000 med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. Räntan på 6-månaders statsskuldväxlar steg med 0,4 procentenheter första kvartalet.


Bostadsinstituten höjde räntan på nyutlåning till rörlig ränta med i genomsnitt 0,2 procentenheter till 4,6 procent. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym steg med 0,1 procentenheter till 6,2 procent.


Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubrikerna Statistik samt Publikationer. De kan också beställas från Riksbankens informationscentral via e-post([email protected]), fax (08-787 05 26) eller telefon (08-787 01 00). Uppgifterna ingår även i det nya numret av Finansmarknadsstatistik nr 4, april 2000, som utkommer under vecka 22/23 och finns att hämta i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7.


Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post: [email protected] och Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62 eller e-post: [email protected].

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?