Stödet för inflationsmålet ökar för tredje året i rad

Sjuttioen procent av Sveriges befolkning ställer sig bakom inflationsmålet på 2 procent, jämfört med 68 procent för ett år sedan och 60 procent 1996. Andelen som tycker att Riksbanken bedriver penningpolitik på ett riktigt sätt ökar till 61 procent, jämfört med 57 procent för ett år sedan och 50 procent 1996.

 

Det visar den senaste kunskaps- och attitydundersökningen som Riksbanken har låtit göra årligen sedan 1996. Undersökningen, som gjorts av Eureka Marknadsfakta, har en felmarginal på maximalt tre procentenheter. Totalt intervjuades 1 002 personer, 16-74 år gamla, under perioden 6-25 september. Resultatet har jämförts med motsvarande undersökning i oktober 1998.

 

Det finns en tendens till ökade kunskaper om Riksbankens mål och huvud-uppgifter sedan mätningarna startade, samtidigt som andelen "vet ej"-svar har minskat. Ett exempel är frågan "Vilka är Riksbankens huvuduppgifter?" där andelen "vet ej"-svar har minskat med 13 procentenheter sedan 1996.

 

Fler och fler bedömer också att Riksbankens trovärdighet har ökat. Av de tillfrågade sätter 55 procent betyget 4 eller 5 på en skala från 1-5 där 5 står för mycket trovärdig. Andelen som 1996 satte betyg 4 eller 5 var 37 procent.

 

Andelen som tror att Riksbankens mål på 2 procents inflation ska uppnås inom de närmaste åren har ökat från 52 procent 1998 till 56 procent i år. Andelen som inte tror att inflationsmålet kommer att uppnås under de närmaste åren har minskat från 18 till 15 procent.

 

Andelen som förknippar inflation med något negativt ligger oförändrat på 57 procent. Andelen som förknippar inflation med något positivt ökar till 18 procent, efter att ha legat oförändrad på 15 procent 1997 och 1998. Syftet med undersökningarna är att mäta allmänhetens kunskaper och attityder till Riksbanken, samt att jämföra förändringar över tiden.

 

För ytterligare information kontakta,
Informationschef Michael Wallin, tel. 08 – 787 04 18.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?