Riksbanken upphör med lån till tolv månaders löptid, men fortsätter att erbjuda lån på kortare löptider.

Datum

Riksbanken upphör med lån på tolv månaders löptid men fortsätter att erbjuda lån på tre och sex månaders löptid med rörlig ränta. Lånen fortsätter erbjudas till de penningpolitiska motparterna, men till en något högre ränta än tidigare. De förändrade villkoren är ytterligare ett steg i avvecklingen av Riksbankens stödåtgärder.


Bankernas möjlighet att få tag på finansiering har fortsatt att förbättras under de senaste månaderna. Men den positiva utvecklingen på marknaderna är fortfarande beroende av omfattande stöd från centralbanker och myndigheter i Sverige och utomlands. Det är ännu för tidigt att avgöra hur marknaderna skulle fungera helt utan dessa stödåtgärder. Därför finns det fortfarande skäl för Riksbanken att erbjuda lån i svenska kronor till rörlig ränta.


Men eftersom läget på de finansiella marknaderna har fortsatt att förbättras finns det anledning för Riksbanken att minska på omfattningen av den nuvarande lånefaciliteten. Lån med tolv månaders löptid kommer att upphöra. Däremot kommer lån med tre och sex månaders löptid att erbjudas med rörlig ränta och mot vanliga säkerheter, liksom tidigare. Men räntan på dessa lån höjs ytterligare. Påslaget utöver den genomsnittliga reporäntan under löptiden höjs med 5 punkter till 0,30 procentenheter på lån med tre månaders löptid och med 10 punkter till 0,35 procentenheter för lån med sex månaders löptid. Genom att successivt höja priset i takt med förbättrade marknadsförhållanden avvecklas faciliteten på ett naturligt sätt och bankerna uppmuntras till att stegvis minska sitt beroende av Riksbankslån.


Auktioner för lån med tre månaders löptid kommer att hållas ungefär varannan vecka och för lån med sex månaders löptid ungefär var fjärde vecka, enligt ett schema som publiceras på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se. Dessa krediter kommer att erbjudas till och med den sista oktober 2010. Den första auktionen med de justerade villkoren äger rum den 22 februari. Då erbjuds krediter på tre och sex månader.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?