Omläggning av betalningsbalansstatistiken

Riksbanken lägger om statistiken över betalningsbalansen från och med den 1 oktober. Omläggningen berör de ca 40.000 företag och 30.000 privatpersoner som gör utlandsbetalningar under ett år. Omläggningen är en anpassning till EU och Internationella Valutafondens krav.

Omläggningen innebär att bytesbalansen definieras på ett nytt sätt. En del av u-landsbiståndet, som för närvarande ingår i bytesbalansen, kommer att föras över till ett nytt begrepp, kapitaltransfereringar. Vidare blir rapporteringen av tjänstehandeln mer finfördelad.

Det nya redovisningssättet innebär att betalningsbalansen för oktober månad kommer att presenteras först den 22 januari 1998. När omläggningen är fullt genomförd kommer statistiken att presenteras med 7-8 veckors eftersläpning.

Frågor besvaras av avdelningen för finansiell statistik,
Gunnar Blomberg, biträdande avdelningschef, tel. 08-787 01 46
Ingvar Karlsson, enhetschef, bytesbalansstatistik, tel. 08-787 02 10.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?