Riksbanken och bankerna träffar överenskommelse om kontanthanteringen

Datum

Riksbanken och bankerna* har träffat en överenskommelse som innebär att driften vid Riksbankens depåer i Härnösand och Malmö fortsätter fram till 1 juli 2006. Därmed säkerställs övergången till den nya kontanthanteringsstruktur som Riksbanken beslutade om i augusti 2004.

 

Som en del av överenskommelsen kommer tidigare uppsagd personal på Riksbankens depåer i Härnösand och Malmö att från och med 1 juli 2006 erbjudas anställning hos bankerna. 

 

Riksbanken inledde 1998 ett arbete med att effektivisera kontanthanteringen i Sverige. Det innebar bland annat en minskning av antalet riksbanksdepåer från elva till fyra. I augusti 2004 beslutade Riksbanken att ytterligare minska antalet depåer från fyra till två.

 

En utvecklad depåstruktur i bankernas regi väntas leda till att antalet värdetransporter kan minskas och kontanthanteringen i landet blir säkrare och effektivare.

 

 

*Danske Bank i Sverige, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea, SEB

Kontaktinformation

Kai Barvell, chef avdelningen för marknadsoperationer, tel. 08-787 08 19, Leif Trogen, Svenska Bankföreningen, tel. 08-453 44 20

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?