Penning- och valutapolitik nr 1 2000: Finns det en ny ekonomi och kommer den till Europa?

I USA finns det någon form av ny ekonomi i meningen ökad tillväxttakt och produktivitet. I Europa ser förutsättningar för en ny ekonomi sämre ut. Hur stort genomslag den nya ekonomin kommer att få beror sannolikt på hur väl Europa lyckas med reformer av mikropolitiken. Det skriver Jonas A Eriksson och Martin Ådahl, ekonomiska avdelningen, i en artikel i senaste numret av Penning- och valutapolitik där de analyserar begreppet den nya ekonomin.

 

Ekonomisk-politisk samordning i EU/EMU

Oroande ökning av inflationen i vissa länder, konsekvenserna av en kraftig förändring i eurons värde, eurons och EU:s externa representation och den demografiska utvecklingen är några områden som där samarbete och samordning kan leda till bättre ekonomisk politik för EU/EMU. Det skriver Lars Heikensten, vice riksbankschef, och Tomas Ernhagen, internationella avdelningen i en artikel. Problematiken ligger främst i hur mycket makt som ska ligga på det enskilda länderna respektive på överstatlig nivå.

 

Utlänningar äger 30 procent av börsen

Det utländska innehavet av svenska aktier motsvarar 30 procent av det totala börsvärdet. Amerikanska investerare äger runt hälften av detta eller 14,5 procent av det totala börsvärdet. Roger Josefsson, avdelningen för finansiell statistik, redogör för dessa resultat som bygger på en sammanställning som Internationella valutafonden, IMF, har gjort och som avser portföljtillgångar i utlandet.


Tidskriften finns på Riksbankens hemsida (www.riksbank.se) under rubriken Publikationer/Penning- och valutapolitik. Den kan också hämtas i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7 eller beställas via e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26) och telefon (08-787 01 00). En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?