Penning- och valutapolitik nr 3 2007

Datum

Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen som berör Riksbankens verksamhet. Idag publiceras årets tredje nummer. Det innehåller fyra artiklar, varav tre handlar om Riksbankens inflationsprognoser:

 
Sedan 2000 har Riksbankens prognoser i genomsnitt överskattat importerad in-flation med 0,2 procentenheter per kvartal. Men om man ser till prognosfelen för hela den period som studerats, så har de trots allt inte haft någon stor betydelse för inflationsprognoserna. Det framgår av artikeln ”Riksbankens prognoser för importpriser och inflation” skriven av Bengt Assarsson.


Det är svårt att mäta hur den svenska inflationen påverkas av internationella priser. Konkurrensen på olika marknader är ofta det som avgör hur priserna sätts snarare än varans ursprung. Det är visserligen intressant att studera hur internationella drivkrafter påverkar inflationen, men mätproblem gör att det är mer relevant att studera utvecklingen för väldefinierade grupper av produkter, till exempel varor, tjänster, livsmedel och energi. Det konstaterar Jesper Hansson och Jes-per Johansson i artikeln ”Alternativa inflationsmått för penningpolitisk analys”.


Riksbankens prognoser har ofta varit bättre än de prognoser andra gjort under perioden 2000- 2006. Särskilt gäller det Riksbankens prognoser för inflationen, medan prognoserna för den reala ekonomin varit ungefär som övriga bedömares. Men skillnaderna i förmågan att göra prognoser är inte stora och inte heller statistiskt signifikanta. Det framgår av artikeln ”En utvärdering av Riksbankens prognosförmåga” skriven av Michael K Andersson, Gustav Karlsson och Josef Svensson.


Den fjärde artikeln ”Finns det ett optimalt sätt att strukturera tillsyn?” diskuterar för – och nackdelar med hur olika länder har strukturerat sin tillsyn. Författarna Stefan Ingves och Göran Lind konstaterar att svaret på frågan är nej. Varje land måste anpassa strukturen efter sina egna förutsättningar. 

 
Tidskriften finns i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publika-tioner/Penning- och valutapolitik. Den kan hämtas i Riksbankens entré på Brun-kebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected],
fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

Kontaktinformation

Eva Stenström, Informationssekretariatet, 08-787 02 12

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?