Direktionssammanträden samt inflationsrapporter våren 2003

Direktionen har fastställt en sammanträdesplan för första halvåret 2003 samt publiceringsdatum för inflationsrapporterna. Beslut från de penningpolitiska mötena publiceras normalt dagen efter mötet klockan 09.30.
Protokoll från de penningpolitiska mötena publiceras normalt efter cirka två veckor,  klockan 09.30 OBS! Ny tidpunkt. Datum meddelas i det pressmeddelande som skickas ut dagen efter det penningpolitiska mötet.
Dag för Finansutskottets utfrågning av riksbankschefen bestäms av utskottet och kommer att meddelas senare.


Datum Tid Händelse
2003-01-09 09.00 Direktionen sammanträder
2003-01-23 09.00 Direktionen sammanträder
2003-01-31 09.00 Direktionen sammanträder
2003-02-06 09.00 Direktionen sammanträder,
penningpolitiskt möte
2003-02-20 09.00 Direktionen sammanträder
2003-03-06 09.00 Direktionen sammanträder
2003-03-12 09.00 Direktionen sammanträder
2003-03-17 09.00 Direktionen sammanträder,
penningpolitiskt möte
2003-03-18 prel 09.30 Inflationsrapport 1 publiceras
2003-04-03 09.00 Direktionen sammanträder
2003-04-10 09.00 Direktionen sammanträder
2003-04-24 09.00 Direktionen sammanträder,
penningpolitiskt möte
2003-05-08 09.00 Direktionen sammanträder
2003-05-22 09.00 Direktionen sammanträder
2003-05-28 09.00 Direktionen sammanträder
2003-06-04 09.00 Direktionen sammanträder,
penningpolitiskt möte
2003-06-05 09.30 Inflationsrapport 2 publiceras
2003-06-18 09.00 Direktionen sammanträder
2003-07-03 09.00 Direktionen sammanträder,
penningpolitiskt möte
2003-08-14 09.00 Direktionen sammanträder,
penningpolitiskt möte


Frågor besvaras av:
Björn Hasselgren, tel. 08-787 04 72  eller  Tomas Lundberg, tel. 08-787 02 15.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?