Riksbanken ingår avtal med Ukrainas centralbank

Datum

Sveriges riksbank ingår ett swapavtal med Ukrainas centralbank. Avtalet omfattar köp och försäljning av högst 500 miljoner amerikanska dollar mot ukrainska hryvnia.

"Med det här avtalet bidrar vi, liksom IMF och andra långivare, till att stärka förtroendet för Ukrainas ekonomiska reformprogram. Vi medverkar därmed till att minska risken för finansiell instabilitet i vårt närområde som skulle kunna påverka svensk ekonomi negativt", säger riksbankschef Stefan Ingves.


Ukraina får sedan mars 2015 finansiellt stöd från Internationella valutafonden (IMF) genom ett fyraårigt så kallat Extended Fund Facility-program. Riksbankens swapavtal med Ukrainas centralbank är nära sammankopplat till de krav som IMF har ställt upp och är utformat i linje med tidigare avtal om stöd som träffats med utländska centralbanker vid finansiella störningar.


Riksbanken har även inlett ett samarbete om så kallad teknisk assistans med Ukraina. Det innebär att Riksbanken samarbetar med Ukrainas centralbank för att överföra kunskaper och utbyta erfarenheter inom viktiga centralbanksrelaterade områden.


Swapavtalet med Ukrainas centralbank löper över sex månader.


Direktionsledamoten Martin Flodén reserverade sig mot beslutet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?