Svenska värdepappersinnehav i utlandet kartlagda

Svenska portföljinnehav av utländska värdepapper uppgick vid årsskiftet till 563,6 miljarder kronor. Svenskars innehav av utländska aktier hade ett marknadsvärde på 412,5 miljarder kronor. Innehaven av utländska räntebärande papper uppgick vid samma tidpunkt till 151,2 miljarder kronor.

Det visar en studie där för första gången en komplett land- och sektorsfördelning gjorts över svenska investerares portföljinnehav i utlandet. Studien är genomförd i Internationella valutafondens (IMF:s) regi.

Undersökningen visar att de svenska innehaven till största delen är koncentrerade till EU-länderna och USA. Drygt hälften av svenskarnas totala innehav av utländska värdepapper var placerade i EU-området medan en tredjedel var placerade i USA. För räntebärande värdepapper var koncentrationen mer påtaglig än för aktieinnehaven, som tenderade att vara mer utspridda.

Svenska placerares aktieplaceringar i Östeuropa, Sydostasien, Latinamerika och Sydafrika uppgick sammanlagt till 11,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,8% av de totala aktieinnehaven utomlands. Av de svenska innehaven i så kallade emerging markets var 44% placerade i Östeuropa, företrädesvis i Ryssland och Polen.
Den kategori av svenska investerare som har de största innehaven av utländska värdepapper var försäkringsföretag och pensionsinstitut. Framför allt står de för en betydande andel, 57,3%, av de svenska innehaven av utländska portföljaktier. Hushållen är den näst största kategorin aktieplacerare, med 18,6% av det totala innehavet av utländska aktier.

Ytterligare frågor besvaras av avdelningen för finansiell statistik,
Lars Andrén, utredare, tel. 08 – 787 01 90
Johan Östberg, enhetschef, tel. 08 – 787 01 67.

Studien finns på Riksbankens hemsida (www.riksbank.se) under rubriken Aktuellt – Övrigt. Den kan beställas via e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?