Direktinvesteringar i Sverige och utlandet

Datum

I Riksbankens årliga undersökning av direktinvesteringar, som publiceras idag, framgår bland annat att värdet av svenska direktinvesteringar i utlandet ökade med 102 miljarder kronor medan värdet av utländska direktinvesteringar i Sverige ökade med 172 miljarder kronor under 2004.


Det samlade värdet på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet ökade med 102 miljarder kronor under 2004 och uppgick till 1 400 miljarder kronor. De största tillgångarna återfanns i USA och Finland och tillgångsökningen skedde främst för branscherna kemi och läkemedel samt varuhandel.

 
Utländska direktinvesteringar i Sverige uppmättes till 1 316 miljarder kronor, en ökning med 172 miljarder kronor från föregående år. De största ägarna av direktinvesteringstillgångar i Sverige vid utgången av 2004 var företag i USA och Nederländerna. Även för direktinvesteringarna i Sverige skedde ökningen främst inom branscherna kemi och läkemedel samt varuhandel.


Uppgifterna om direkta investeringar påverkas av ny- och följdinvesteringar såsom återinvestering av vinstmedel, koncernlån men även valutakursförändringar.


I undersökningen mäts också den avkastning som direktinvesteringar ger upphov till. Avkastningen på svenska direktinvesteringar i utlandet år 2004 uppgick till 141 miljarder kronor och innebar en ökning med 16 miljarder kronor jämfört med året innan. Motsvarande avkastning på utländska direktinvesteringar i Sverige uppgick till 92 miljarder kronor vilket är 56 miljarder högre än vid undersökningen för 2003. Avkastningen på direkta investeringar genererade därmed ett positivt bidrag till bytesbalansen med 49 miljarder kronor för 2004.

 
En fullständig rapport finns på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se under Statistik, Betalningsbalans, Undersökningar.

Kontaktinformation

Avdelningen för penningpolitik, Linda Sjöblom, telefon 08-787 05 16, Kristina Sundholm, telefon 08-787 02 31 eller Ryan Loesch, telefon 08-787 08 20

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?