Riksbanken erbjuder lån i dollar den 28 oktober

Datum

Riksbanken erbjuder ytterligare lån i US-dollar. Krediten kommer att tillhandahållas genom en auktion tisdagen den 28 oktober om 7 miljarder US-dollar som riktas till Riksbanken primära penningpolitiska motparter. Lånen, som ges mot säkerhet, har en löptid på 28 dagar med likviddag den 30 oktober vilket innebär att lånet förfaller den 27 november 2008. Liksom vid tidigare auktioner för US-dollar sätts en minimiränta som är relaterad till förväntad styrränta i USA.

 

För fullständiga villkor se www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?