ERM2

Den 31 december 1998 har centralkurserna för den danska kronan och den grekiska drakman i förhållande till euro fastställts. Dessa har beslutats av finansministrarna i de medlemsstater som antagit euron tillsammans med ECB, samt finansministrarna och centralbankscheferna i Danmark och Grekland i enlighet med ett gemensamt förfarande som innefattar EU-kommissionen. Samråd har också skett med monetära kommittén.

Centralkurserna gäller från den 1 januari 1999.

1 euro = 7,46038 danska kronor
1 euro = 353,109 grekiska drakmer


Fluktuationsbanden runt centralkurserna är plus/minus 2,25 procent för den danska kronan och plus/minus 15 procent för den grekiska drakman. De växelkurser som motsvarar dessa bandgränser är 7,62824 och 7,29252 för den danska kronan, samt 406,075 och 300,143 för den grekiska drachmen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?