Sven Hulterströms kommentar till Urban Bäckströms beslut

"Urban Bäckström har under pingsthelgen meddelat mig att han avser avgå vid årsskiftet. I riksbanksfullmäktige inleds därmed arbetet med att finna en efterträdare som kan tillträda den 1 januari 2003", sade Sven Hulterström.

Reglerna som gäller för en avgående direktionsledamot är följande: Enligt 3 kap. 1 § riksbankslagen får en ledamot av direktionen efter avslutat uppdrag under ett år inte inneha viss anställning eller uppdrag utan fullmäktiges medgivande. Karensperioden gäller för uppdrag eller anställning där kunskap som, om den utnyttjas, skulle kunna vara till skada för Riksbanken. En sådan lagstiftad karensperiod är unik för Sverige och finns inte för några andra statliga tjänster. Under denna karensperiod erhåller direktionsledamoten full lön för anställning utan tjänstgöringsskyldighet. För att undvika en alltför stel bestämmelse kan dock fullmäktige enligt lagen från fall till fall förkorta den tid under vilken en direktionsledamot inte får ha annan tjänst.

"Jag vill tacka Urban Bäckström för ett bra samarbete och förtjänstfulla insatser som chef för Sveriges riksbank", sade Hulterström.

För ytterligare kommentarer: Sven Hulterström, tel.: 070-530 42 63

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?