ECB:s månadsrapport för september 2004

Datum

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar i dag, torsdag, kl. 10.00 sin
månadsrapport Monthly Bulletin för september 2004.

 

Den svenska versionen av rapporten finns samtidigt på Riksbankens webbplats (www.riksbank.se) under rubriken Publicerat/Publikationer/Publikationer från Europeiska centralbanken, ECB/ECB:s månadsrapport. Riksbanken översätter endast fyra av ECB:s månadsrapporter till svenska. Dessa är rapporterna i mars, juni, september och december, det vill säga de rapporter som innehåller en längre ekonomisk översikt.

 

Från och med september 2004 föreligger rapporten endast i en webbversion.

 

Kontaktinformation

Kerstin Wallmark, tel. 08-787 10 50

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?