Pressmeddelanden 2011

Datum Rubrik
Anders Vredin ny chef för stabsavdelningen
Reporäntan sänks till 1,75 procent
Tillförordnad chef för avdelningen för penningpolitik
Nya vice riksbankschefer - Kerstin af Jochnick och Per Jansson
Riksbanken växlar EU-betalning
Bankerna har god motståndskraft
Nya kapitalkrav på svenska banker
Riksbankens riskenkät hösten 2011
Riksbanken växlar EU-betalning
Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
Riksbankens företagsintervjuer: Avvaktande företag ser stora risker framöver
Reporäntan lämnas oförändrad på 2,0 procent
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 2,0 procent
Ingves riksbankschef i sex år till
Riksbankens företagsintervjuer: Konjunkturen in i en lugnare fas
Bankernas motståndskraft har förbättrats
Riksbankens riskenkät våren 2011
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,75 procent
Sveriges nya sedlar och mynt
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,5 procent.
Riksbanken levererar in 6,2 miljarder kronor till staten
Riksbankens företagsintervjuer: Produktion och lönsamhet på väg tillbaka
Riksbanken växlar EU-betalning
Svante Öberg lämnar Riksbanken vid årsskiftet
Riksbankschef Stefan Ingves får central roll i ESRB