Riksbankens personallån

Datum

Riksbanksfullmäktige har idag behandlat frågan om personallån till ledamöterna i Riksbankens direktion.


Riksbanksfullmäktige konstaterar att direktionsledamöterna såsom anställda i Riksbanken omfattas av bankens regler för personallån.


Villkoren för lånen har varit offentliga sedan de infördes 1989. Berörda direktionsledamöter har följt reglerna i riksbankslagen och redovisat sina privatekonomiska förhållanden till Riksdagen, där uppgifterna är offentliga. MeritaNordbanken administrerar lånen på Riksbankens uppdrag.


Fullmäktige konstaterar att lånen upptagits och skötts enligt gällande regler och att det därför inte finns anledning till någon anmärkning mot Riksbankens eller berörda direktionsledamöters hantering av personallånen. Fullmäktige noterar att åklagaren i sin granskning av lånen kommit till samma slutsats.


Fullmäktiges förtroende för Riksbankens direktion har inte på något sätt påverkats av den diskussion som förts.


Fullmäktige har inte funnit anledning att ändra systemet och heller inte att behandla direktionsledamöterna på annat sätt än andra anställda i Riksbanken.


Bakgrund

 

Möjligheten till personallån för anställda i Riksbanken infördes genom ett beslut i Riksbanksfullmäktige 1989. Syftet var att underlätta rekrytering av medarbetare från bank-och finanssektorn, där denna typ av lån är vanligt förekommande.

 

Riksbanken är kreditgivare till lånen. Genom särskilt avtal har Riksbanken uppdragit åt Merita Nordbanken att administrera lånen. Räntesatsen är diskontot plus 1,25 %. Maximalt lånebelopp är 1 miljon kronor. Om räntan understiger statslåneräntan med tillägg av 1 % drar Riksbanken preliminärskatt för förmånsräntan, eftersom denna är beskattningsbar.


Möjligheten till personallån har även omfattat Riksbankens direktion. Förmånen har betraktats tillhöra gruppen av generella anställningsvillkor och har därför tidigare inte behandlats av nuvarande riksbanksfullmäktige.


Stockholm den 8 september 2000

Sven Hulterström Fullmäktiges ordförande Tel. 070-530 42 63

Johan Gernandt Fullmäktiges vice ordförande Tel. 0708-11 04 50

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?