Fortsatt stabilitet i det finansiella systemet trots försämrad konjunktur

Hela rapporten som Pdf

Den allvarliga terrorattacken mot USA ökade osäkerheten om den fortsatta utvecklingen av världskonjunkturen. En ytterligare försvagning av konjunkturen antas emellertid inte hota stabiliteten i det svenska banksystemet, även om den skulle bli djupare än väntat. Det skriver Riksbanken i årets andra rapport om finansiell stabilitet som publiceras i dag.


Det svenska banksystemet är i dag väsentligt bättre rustat för att möta en djup konjunkturnedgång än det var inför bankkrisen i början av 1990-talet. Utlåningsportföljerna är mer diversifierade och kvaliteten på portföljerna är bättre till följd av en mer utvecklad kreditriskhantering. Bankerna har också en bredare intjäningsbas än tidigare, framför allt genom att provisionsintäkterna är större. Till detta kommer att den utlåningsökning som äger rum är måttligare än i slutet av 1980-talet och att låntagarna inte är lika sårbara. Såväl företag som hushåll har god betalningsförmåga och är inte lika skuldsatta. Fastighetspriserna visar också en mer balanserad utveckling, då de spekulativa inslagen är mindre än inför krisen i början på 1990-talet. Det krävs därmed sannolikt en långvarig recession för att bankerna ska drabbas av allvarliga problem.


Den svenska bankkrisen var mycket allvarlig och det finansiella systemet kan drabbas även om bankerna inte gör lika stora förluster som då. Lönsamheten i bankerna pressas för närvarande bland annat av minskade provisionsintäkter. Om den svagare konjunkturen för med sig att kreditförlusterna ökar kan lönsamheten försämras ytterligare och de strategiska riskerna öka. Motpartsriskerna har ökat för bankerna och minskade exponeringar mellan de svenska bankerna vore önskvärt för att minska riskerna för spridningseffekter.

I rapporten presenteras fyra fördjupningar. I en av dessa diskuteras de effekter som utbyggnaden av tredje generationens mobiltelefoni kan ha på den finansiella stabiliteten.

 En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt Martin Blåvarg, chef för enheten för finansiell stabilitetsanalys, hålls idag klockan 10.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

Rapporten kan beställas via e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26, telefon: 08-787 01 00 eller hämtas på Brunkebergstorg 11.


 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?