Riksbankens företagsundersökning: Stark inhemsk efterfrågan men svårt att höja priserna

Datum

Svenska företag är idag mer optimistiska om det ekonomiska läget än de var i höstas. Men trots ett allt starkare konjunkturläge upplever många företag att det är svårt att höja priserna ytterligare. Det visar Riksbankens företagsundersökning i februari.

Det är framför allt efterfrågan i Sverige som driver på utvecklingen och ökar försäljningen för handels-, bygg- och delar av tjänstesektorn. Men trots en stark konjunktur väntar sig företagen inom framför allt handeln en fortsatt dämpad prisutveckling framöver. Det beror till stor del på att importkostnaderna inte längre stiger samtidigt som konkurrensen blivit tuffare. Ett exempel på det senare är att det har blivit allt vanligare att ge rabatter till kunderna.

 

Delar av exportindustrin påverkas fortfarande av osäkerheten kring den globala efterfrågan. Energi- och råvarubranscherna är särskilt svaga. Övriga exportindustrin gynnas däremot av en långsamt men stabilt stigande efterfrågan i Europa.

 

I undersökningen i februari gjordes en fördjupad studie kring räntans betydelse för företagens investeringsbeslut. Den visar att de interna räntor som används i investeringskalkylerna är relativt opåverkade av den allmänna räntenivån. Därmed är det direkta sambandet mellan räntenivån och effekten på investeringsbesluten svag för flertalet företag. Samtidigt pekar företagen på att en lägre räntenivå är positiv för den allmänna efterfrågan och gynnar försäljningen.

 


Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 43 företag med totalt cirka 260 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 11 februari och den 29 februari och redovisas i Riksbankens företagsundersökning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?