Pressmeddelanden 2008

Datum Rubrik
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 5 januari
Riksbanken fortsätter att erbjuda lån i dollar nästa år
Riksbanken föreslår att 50-öringen avskaffas
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 19 december
Riksbanken beviljar lån till Lettlands centralbank
Ny vice riksbankschef utses nästa år
Den 17 december erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 8 december
Reporäntan sänks till 2 procent
Auktion avseende lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat senareläggs
Penningpolitiska mötet tidigareläggs
Åtgärder för finansiell stabilitet och penningpolitik samverkar
Åtgärder förutsättning för finansiell stabilitet
Den 3 december erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 26 november
Riksbanken förlänger swapavtal med Seðlabanki Íslands
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 24 november
Kraftfulla åtgärder för att motverka finanskrisens effekter
Den 19 november erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat
Riksgälden tar över lån till Carnegie
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 10 november
Riksbanken underlättar företagens finansiering
Utökat likviditetsstöd till Carnegie Investment Bank
Likviditetsstöd till Carnegie Investment Bank
Program för krediter i svenska kronor mot säkerhet
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 28 oktober
Reporäntan sänks till 3,75 procent
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 27 oktober
Nytt lån i dollar
Nya lån i dollar och i kronor
Riksbanken ger ut riksbankscertifikat
Reporäntan sänks till 4,25 procent
Riksbanken ger likviditetsstöd till Kaupthing Bank Sverige AB
Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX
Ökade lån och längre löptid
Riksbanken lånar ut 60 miljarder kronor på tre månader
Penningpolitik och finansiell stabilitet – två huvuduppgifter för Riksbanken
Irma Rosenberg lämnar Riksbanken vid årsskiftet
Riksbanken tillkännager ny lånefacilitet i amerikanska dollar
Finansoro, penningpolitik och inflation
Centralbanker tillkännager swapfaciliteter med den amerikanska centralbanken Federal Reserve
Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX
Några reflektioner kring det aktuella läget
Åtgärder för att underlätta marknadens funktionssätt
Reporäntan höjs till 4,75 procent
Riksbanken ökar storleken på den penningpolitiska repan
Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
Det ekonomiska läget
Reporäntan höjs 0,25 procentenheter till 4,5 procent
Den penningpolitiska beslutsprocessen
Riksbanken fasar ut inflationsmåttet KPIX
Den finansiella stabiliteten är tillfredställande men riskerna har ökat
Det aktuella läget och penningpolitiken
Det kostar att betala!
Nyberg: Finanskrisen - utvecklingen de senaste månaderna och några lärdomar
Riksbanken ingår swapavtal med Sedlabanki Íslands
Öberg: Penningpolitiken och läget i den svenska ekonomin
Uppdaterad kommunikationspolicy för Riksbanken
Reporäntan oförändrad på 4,25 procent
ECB:s månadsrapport mars 2008
Minnesmynt till minne av Selma Lagerlöf
Nya internationella åtgärder för att möta den ansträngda likviditetssituationen på marknader för upplåning
Fler nyheter på Riksbankens webbplats
Nyberg: Konjunkturen och fastighetsmarknaden
Rosenberg: Penningpolitik och priser på råvaror och energi
Penning- & valutapolitik nr 1 2008
Ingves: Penningpolitik med inflationsmål
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4,25 procent
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
Riksbanken ska vara väl kapitaliserad
Nya former för utgivning av minnesmynt
Nyberg: Amerikansk bolånekris och finansiell turbulens
Riksbanken växlar EU-betalning