Nytt nummer av kvartalstidskriften Penning- och valutapolitik

Delegeringen av penningpolitiken till en självständig centralbank bygger på insikten att det kan finnas motiv för ekonomisk-politiska beslutsfattare att föra en kortsiktigt expansiv politik som inte är förenlig med en balanserad prisutveckling. Det skriver Mikael Apel och Staffan Viotti i det senaste numret av Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik, som publiceras i dag.


”I artikeln har vi försökt bemöta olika typer av kritik mot att göra centralbanken mer självständig. Det nya penningpolitiska ramverket ger goda förutsättningar för centralbanken att bidra till en positiv ekonomisk utveckling genom att den ges möjlighet att spela den stabiliserande roll den i grunden är skapad för”, skriver artikelförfattarna.
Det nya penningpolitiska ramverket innebär att prisstabilitetsmålet lagfästs och att Riksbankens ställning stärks i olika avseenden. Lagstiftningen väntas träda i kraft vid årsskiftet.


Att med penningpolitik direkt försöka påverka utvecklingen på aktiemarknaden verkar inte vara önskvärt. Det skriver Ossian Ekdahl, Jonas A Eriksson och Felice Marlor i artikeln ”Ska Riksbanken bry sig om aktiepriser?”

”Ofta ser man inte ’finansiella bubblor’ förrän i efterhand och det kan därför vara riskabelt för en centralbank att agera preventivt. Riksbanken följer emellertid utvecklingen i tillgångpriserna både för att göra en allmän bedömning av inflationstrycket och för att utvärdera om det finns risker för den finansiella stabiliteten”, skriver artikelförfattarna.


De pekar också på att Riksbanken kan bidra till en breddad diskussion om aktiepriser genom att lyfta fram de risker som följer av en värdering på aktiemarknaden som förutsätter en mycket gynnsam ekonomisk utveckling framöver, om inte annat som konsumentupplysning för småsparare.


Tidskriften innehåller också artiklarna ”Valutakurser och valutaoptioner som EMU-indikatorer” av Javiera Aguilar och Peter Hördahl, samt ”Value at Risk” av Lina el Jahel, William Perraudin och Peter Sellin. Den senare artikeln har skrivits bl.a. mot bakgrund av att Value at Risk under det senaste åren har börjat användas i allt högre utsträckning av kreditinstitut och värdepappersbolag som det främsta måttet på risken i en portfölj.


Tidskriften kan hämtas på Riksbanken, Brunkebergstorg 11 eller Malmskillnadsgatan 7 eller beställas via e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26) eller telefon (08-787 01 00). Artiklarna kan också laddas hem från websidan (www.riksbank.se). En engelsk version, Quarterly Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?