Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden 2006

Datum

Den svenska finansmarknaden 2006 beskriver hur finanssektorns marknader, institutioner och system fungerar i stora drag och förklarar deras huvudsakliga uppgifter i ekonomin. Utgångspunkten är en bred sammanställning av stati-stik för den finansiella sektorn. Med publikationen, som ges ut en gång per år, försöker Riksbanken bidra till ökad kunskap om det finansiella systemet och dess funktioner.

 

Den svenska finansmarknaden 2006 kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.
En engelsk version kommer att finnas tillgänglig i augusti.

Kontaktinformation

Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, tel. 08 – 787 07 14

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?