Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition

Datum

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen framlagt förslag om disposition av Riksbankens vinst räkenskapsåret 2003. Fullmäktige föreslår riksdagen att 6,1 miljarder kronor inlevereras till statsverket.

 

Enligt gällande riktlinjer ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet före bokslutsdispositioner under de senaste fem åren inlevereras till statsverket. Effekter av förändringar av valutakursen och marknadsvärderingen av Riksbankens guldinnehav räknas bort från det underlag som bestämmer utdelningens storlek. Utdelningen 2003 ska enligt dessa riktlinjer uppgå till 6,1 miljarder kronor

Kontaktinformation

Jan Bergqvist, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 070-343 95 89 eller Johan Gernandt, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 0733-14 66 01

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?