Växling med Riksgäldskontoret

Som en följd av regeringens beslut att låta Riksgäldskontoret från och med den
1 juli, 2002 välja andra motparter än Riksbanken för valutatransaktioner, har Riksbankens roll som agent för Riksgäldskontorets valutaväxlingar upphört.
 
Riksbanken har under första halvåret 2002 köpt utländsk valuta för 11,4 miljarder kronor för Riksgäldskontorets räkning samtidigt som utländsk valuta till ett värde av 4,4 miljarder kronor utbetalades till Riksgäldskontoret under samma period. Resterande belopp i utländsk valuta inköpt för Riksgäldskontorets räkning har Riksbanken idag växlat med Riksgäldskontoret. Transaktionen skall ses som en engångsåtgärd i syfte att avsluta agentåtagandet för Riksgäldskontorets räkning.

Riksbanken har neutraliserat merparten av valutaväxlingens effekt på likviditeten i kronor genom att, via en så kallad valutamarknadsswap, sälja kronor mot utländsk valuta avista och samtidigt återköpa samma kronbelopp på termin.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för marknadsoperationer:
Johan Moeschlin, funktionsansvarig handlarenheten, tel. 08-696 69 70 eller
Mats Galvenius, biträdande avdelningschef, tel. 08-787 04 67.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?