BIS:rapport: Utvärdering av åtgärder inom G10 för att minska herstattrisken i valutaaffärer

I dag, måndag, släpper Bank for International Settlements (BIS) en utvärdering av de senaste två årens åtgärder inom banksektorn i Sverige och övriga G10-länder för att hantera de risker som uppkommer när valutaaffärer avvecklas.

Till grund för åtgärderna ligger de risker som BIS pekade på i den så kallade Allsopprapporten (Report on Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions) i mars 1996. I Allsopprapporten fick banksektorn två år på sig att reducera riskerna till en mer acceptabel nivå. Rapporten som publiceras i dag utvärderar hur långt banksektorn har kommit i detta arbete.

Vid måndagens BIS-möte i Tokyo konstaterar G10-länderna att banksektorn har gjort vissa framsteg, men att den inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska riskerna, och G10 rekommenderar därför att ytterligare åtgärder vidtas. Vilka dessa åtgärder är, och utvärderingen av hur långt bankerna har kommit med att minska riskerna, framgår av bifogade pressmeddelande från BIS.

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på BIS websida: www.bis.org.

Ytterligare information lämnas av Johanna Lybeck, tel. 08 - 787 04 61, eller mobil 070 – 620 47 15.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?