Direktionen utser nya avdelningschefer

Datum

Riksbankens direktion utsåg vid dagens sammanträde Kai Barvèll till ny avdelningschef för avdelningen för marknadsoperationer. Barvèll är för närvarande anställd vid direktionsavdelningen och tjänstgör som verkställande direktör för Riksbankens bolag Svensk Kontantförsörjning AB. Kai Barvèll beräknas tillträda tjänsten som avdelningschef under hösten 2004. Barvèll har många års erfarenhet från Riksbanken bland annat på chefspositioner vid dåvarande penning- och valutapolitiska och betalningssystemavdelningarna. Han kommer närmast före sitt uppdrag som VD för Svensk Kontantförsörjning AB från tjänstgöring vid Internationella valutafonden, IMF, där han bland annat sysslat med utvärdering av och teknisk assistans i betalningssystem och valutapolitiska frågor.

 

Direktionen beslutade också, i linje med vad som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande från den 29 april om översyn av Riksbankens organisation, att utse Mats Galvenius till avdelningschef för den nya stabsavdelningen. Galvenius är för närvarande chef för avdelningen för marknadsoperationer. Mats Galvenius är civilekonom och har tidigare bland annat arbetat som rådgivare åt Sirkka Hämäläinen i Europeiska centralbankens, ECB:s direktion. Han tillträder som chef för stabsavdelningen den 1 juni.

 

Biträdande avdelningschefen Eva Julin vikarierar som avdelningschef på avdelningen för marknadsoperationer från den 1 juni fram till dess Kai Barvèll tillträder.

Kontaktinformation

Vice riksbankschef Eva Srejber, tel. 08-787 06 73

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?