Securitas Värde AB säger upp avtalet om att överta Pengar i Sverige AB

Datum

Securitas Värde AB har idag enligt gällande avtalsvillkor sagt upp avtalet om att Securitas ska överta tillgångar och personal i Riksbankens helägda dotterbolag Pengar i Sverige AB, vilket Riksbanken accepterat.


Skälet är Konkurrensverkets beslut den 19 maj att genomföra en så kallad särskild undersökning av affären mellan Pengar i Sverige AB och Securitas Värde AB, vilket innebär att ett eventuellt godkännande skulle kunna dröja ytterligare tre månader. Securitas Värde AB och Riksbanken har bland annat med hänsyn till kostnader, kunder och de säkerhetsrisker som finns i verksamheten gjort bedömningen att parterna inte kan avvakta resultatet av denna undersökning.


Arbetet med att avveckla verksamheten i Pengar i Sverige AB, som består av värdetransport- och uppräkningstjänster, fortsätter. Samtliga kundavtal har sagts upp och bolagets tillgångar kommer nu att säljas genom ett anbudsförfarande. Samtliga kvarvarande medarbetare i Pengar i Sverige AB, drygt 200 personer, har idag varslats om uppsägning.


Uppsägningen av överlåtelseavtalet medför att kostnaderna för avvecklingen av Pengar i Sverige AB kommer att bli högre än tidigare beräknat. En slutlig uppskattning av avvecklingskostnaderna kan göras först när försäljningen av tillgångarna genomförts.

Kontaktinformation

Björn Hasselgren, tel. 08-787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?