Goda skäl för mindre expansiv penningpolitik

Datum

Penningpolitiken kommer den närmaste tiden att utformas med siktet inställt på prisutvecklingen främst under 1999. Inflationsmålet på 2 procent kommer troligen att överskridas under 1999 om reporäntan hålls oförändrad. Det framgår av Riksbankens Inflationsrapport som publiceras i dag.

I den konjunkturfas som svensk ekonomi nu befinner sig i är det viktigt att penningpolitiken inte är expansiv alltför länge. Penningpolitiken måste läggas om i mindre expansiv riktning i god tid, med tanke på den eftersläpning som penningpolitikens verkan är förknippad med. En sådan ändring av penningpolitiken kommer att något dämpa ekonomins expansion under de närmaste åren, men resultatet är bättre förutsättningar för en mer långvarig produktions- och sysselsättningsuppgång.

Med oförändrad reporänta bedöms årsgenomsnitten för inflationen mätt med KPI bli ca 1 procent 1997, ca 2 procent 1998 och ca 2,5 procent 1999. Den underliggande inflationen väntas också öka och uppgå till drygt 2,5 procent i slutet av 1999.

Jämfört med inflationsprognosen i september innebär detta en viss upprevidering för 1999. Viktigare för penningpolitiken är i praktiken att tidsperspektivet förskjutits framåt ett kvartal, vilket medför att inflationsprognosen nu innefattar en period med ett något högre kapacitetsutnyttjande och inflationstryck.

Om Riksbanken skulle vänta med att lägga om penningpolitiken riskerar inflationstrycket att bli för starkt. Sammantaget finns det goda skäl att ändra penningpolitiken i mindre expansiv riktning.

En presskonferens om inflationsrapporten med Lars Heikensten, Claes Berg och Hans Lindblad hålls kl. 10.00 på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. Presskort krävs.

Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Rapporten finns också på Internet (www.riksbank.se) i både HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?