Riksbanken sänker in- och utlåningsräntan samt reporäntan

Datum

Riksbanksfullmäktige har i dag beslutat att sänka in- och utlåningsräntan med 0,5 procentenheter vardera. Inlåningsräntan sätts till 7,5 procent och utlåningsräntan till 9,0 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 28 februari 1996.

Riksbankschefen har dessutom, efter sedvanlig avstämning av riktlinjerna för penningpolitiken med riksbanksfullmäktige, beslutat att reporäntan vid tisdagens repoauktion skall sänkas med 0,25 procentenheter till 8,05 procent.

Bakom besluten ligger bedömningen att inflationstrycket i svensk ekonomi har avtagit. Under de senaste månaderna har bilden av en dämpning i svensk och internationell konjunktur förstärkts. Därmed minskar risken för kapacitetsrestriktioner i ekonomin. Parallellt har inflationsförväntningarna utvecklats gynnsamt. Sammantaget innebär detta att förutsättningarna för att inflationen framöver skall ligga i linje med prisstabilitetsmålet framstår som goda.

Presskonferens kommer att hållas på Riksbanken (ingång Malmskillnadsgatan 7) i dag, torsdag, kl. 14.00. Obs! Presslegitimation krävs.


SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?