God fart under hög vaksamhet

Datum

Riksbankens företagsintervjuer: God fart under hög vaksamhet

En övervikt av de tillfrågade företagen i Riksbankens företagsintervjuer betecknar konjunkturläget som bra och de förväntar sig att efterfrågan, produktionen och orderingången fortsätter att stärkas. Samtidigt är osäkerheten om framtiden fortfarande stor, men riskerna har minskat i jämförelse med i maj, då den senaste undersökningen genomfördes.

 
De flesta företag räknar med att konjunkturen fortsätter att förbättras under det närmaste halvåret. Konjunkturuppgången är bred med tydliga förbättringar inom industrin, byggsektorn och flera tjänstenäringar, samtidigt som läget är fortsatt bra inom handeln. Åtskilliga företag betonar dock att framtiden är osäker främst på grund av risken för en internationell konjunkturnedgång. Företagen är därför vaksamma på förändringar i konjunkturläget.

 

Företagen uppger att tillgången på arbetskraft liksom produktionskapacitet är gynnsam, vilket bidrar till att investeringarna är fortsatt måttliga. Enligt industriföretagen väntas investeringarna öka främst i syfte att ersätta försliten utrustning. Få företag investerar för att bygga ut produktionen.

 

De prishöjningar företagen planerar att genomföra det kommande året förväntas bli relativt låga. Den största inverkan på priserna har höjda material- och inköpskostnader, ökad efterfrågan och behovet att höja de egna marginalerna, uppger företagen.

 

Sedan 2007 genomför Riksbanken intervjuer med cirka 60 företag inom bygg-, handel-, industri- och tjänstesektorn inför varje penningpolitisk rapport.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?