Reporäntan sänks 0,2 procentenheter till 3,40 procent

Riksbankschefen har, enligt riktlinjer som avstämts med riksbanksfullmäktige, beslutat att sänka reporäntan med 0,20 procentenheter från 3,60 till 3,40 procent. Beslutet träder ikraft onsdagen 16 december 1998.


Räntesänkningen skall ses i ljuset av den analys som gjordes i den senaste inflationsrapporten, där slutsatsen var att ett litet utrymme kunde finnas för att justera penningpolitiken i en mer expansiv riktning.


Efter dagens räntesänkning bedöms penningpolitiken vara väl avvägd. Riksbankens nya direktion tillträder vid årsskiftet och övertar då ansvaret för de penningpolitiska besluten.


En presskonferens kommer att hållas med riksbankchefen Urban Bäckstöm och vice riksbankchefen Lars Heikensten kl. 11.00 på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. Presslegitimation erfordras.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?