Riksbankens avveckling av terminsskulden från 1992 avslutad

I mars 1995 påbörjade Riksbanken en planmässig avveckling av den terminskuld i utländsk valuta som uppstod vid försvaret av den fasta växelkursen 1992. Avvecklingen är nu avslutad.

Syftet har varit att minska Riksbankens balansomslutning. Åtgärden har varit av teknisk karaktär och har varken påverkat Riksbankens nettotillgångar i utländsk valuta eller valutakursen.

Sedan den 1 januari 1993 har Riksbankens nettotillgångar i utländsk valuta ökat från cirka 30 till 100 miljarder kronor. Detta är framför allt en följd av att Riksgäldskontoret lånat utländsk valuta som placerats i valutareserven.

Ytterligare information lämnas av:

Richard Gröttheim, avdelningschef på penning- och valutapolitiska avdelningen, tel. 08-696 68 01
Kjell Nordin, chefhandlare, tel. 08-696 68 04.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?