Bankerna lämnade både in- och utlåningsräntan oförändrad 1:a kvartalet 2001

Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 31 mars 2001 visar, att bankerna lät både in- och utlåningsräntan vara oförändrad, 2,2 respektive 5,8 procent första kvartalet 2001. Skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan var 3,6 procentenheter (avrundat). Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad, 4,0 procent, medan räntan på
6-månaders statsskuldväxlar sjönk med 0,3 procentenheter första kvartalet 2001.  


Bostadsinstitutens ränta på nyutlåning till rörlig ränta var oförändrad 4,9 procent första kvartalet 2001. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym, sjönk med 0,1 procentenheter till 5,8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2000.


Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubrikerna Statistik samt Publikationer. De kan också beställas från Information Riksbanken via e-post([email protected]), fax (08-787 05 26) eller telefon (08-787 01 00).


Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell stabilitet:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post: [email protected]
och Kristina Löfstrand, tel. 08-787 05 62 eller e-post: [email protected].

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?