Reporäntan bör inte ändras för närvarande

”Slutsatsen i den senaste Inflationsrapporten, som presenterades i början av mars, står sig. I den framgick att reporäntan inte bör ändras för närvarande, men en viss försiktig skärpning kan komma att bli aktuell under det kommande året Den information som inkommit efter att Inflationsrapporten publicerats ändrar inte denna bedömning.”

Det sade riksbankschefen Urban Bäckström i samband med ett besök i Skåne idag. Bäckström talar vid Sparbanken Gripens frukostmöte på Margretetorp samt vid Företagarna i Skånes seminarium i Helsingborg.


Den aktuella statistiken visar på att svensk ekonomi är inne i en fas med stigande aktivitet. Samtidigt måste vi vara vaksamma på eventuellt dämpande effekter som härstammar från problemen i Asien, enligt Urban Bäckström.


I den senaste Inflationsrapporten reviderade Riksbanken ned inflationsprognosen för både 1998 och 1999. Asienkrisen, löneavtalen, hyresomförhandlingar och räntenedgången var faktorer som låg bakom detta.


Inflationsutfallet i februari blev något längre än vad Riksbanken hade räknat med. Det hänger i huvudsak samman med att boenderäntorna har fortsatt att falla samtidigt som priserna på kläder och skor blev lägre än väntat. Den underliggande inflationen ligger dock i stort sett i nivå med tidigare bedömningar.


Återigen påverkas alltså prisutvecklingen av faktorer som temporärt håller ned inflationen mätt med KPI. Olika mått på den underliggande och trendmässiga inflationen ligger i stort sett i linje med prisstabilitetsmålet, framhöll Urban Bäckström.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?