Kerstin Hessius kandiderar inte till ny mandatperiod i direktionen

Datum

Vice riksbankschef Kerstin Hessius, vars mandatperiod löper ut vid årsskiftet, har meddelat riksbanksfullmäktiges ordförande Sven Hulterström att hon inte står till förfogande för omval.


"Det här är ett tidsbestämt uppdrag och vid årsskiftet har jag fullgjort min mandatperiod. Många av de frågor som jag såg som utmaningar när jag började på banken har kommit en bra bit framåt. En av dem var att medverka till att bygga upp en ny penningpolitisk beslutsstruktur och skapa förståelse för den. Andra intressanta frågor, speciellt inom mitt ansvarsområde, har varit att vidareutveckla Riksbankens interna riskkontroll och valutareservsförvaltning samt att säkra allmänhetens förtroende för den finansiella sektorn vid övergången till år 2000."


"Riksbanken står naturligtvis alltjämt inför många utmaningar men en ny mandatperiod handlar om ytterligare sex år, vilket känns som en alltför lång tid att binda mig för" säger Kerstin Hessius i en kommentar till sitt beslut.


Sedan 1 januari 1999 leds Riksbanken av en direktion som utses av riksbanksfullmäktige. Direktionen består av sex ledamöter vars mandatperiod löper på sex år. För att säkra kontinuiteten valdes direktionsledamöterna inledningsvis för olika mandatperioder så att direktionen förnyas successivt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?