Riksbankens företagsundersökning: Konjunktur i sidled sätter fokus på kostnaderna

Datum

"Inget tydligt drag"

Riksbankens intervjuer med 42 av Sveriges största företag ger bilden av en konjunktur som står och stampar. Tillverkningsindustrin har visserligen gynnats av att olje- och råvarupriserna har sjunkit och av att kronan är svagare än tidigare. Men utvecklingen hämmas fortfarande av den långsamma återhämtningen i Europa. För företag med Sverige som hemmamarknad, inom exempelvis bygg – och handelsbranschen, är konjunkturen relativt god.

"Den med lägst styckkostnader vinner"

Låg global efterfrågan och hård konkurrens i kombination har gjort att företa-gen jagar kostnader. Många företag ägnar därför mycket resurser åt att utveckla effektivare arbetssätt och produktionsprocesser, exempelvis genom att uppdatera mjukvarorna i maskinerna och öka självbetjäningen i butik. Kostnadsjakten sker för att höja marginalerna och lönsamheten. Flera branscher investerar i ny teknik och satsar på e-handel för att erövra nya marknader men också för att den hårda konkurrensen tvingar dem att hänga med i utveckling-en.

"Man får vara väldigt aktsam om priset"

Efterfrågan är den enskilt viktigaste faktorn för företagens prissättning och den behöver öka för att det ska bli utrymme för större prishöjningar framöver. Samtidigt upplever företag i alla branscher att konkurrensen är hård, vilket håller tillbaka priserna. De planerade prisökningarna det kommande året är därför fortsatt små.

 


Inför varje penningpolitisk rapport, det vill säga tre gånger om året, intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Citaten ovan är tagna ur intervjuerna med företagen. Den här gången intervjuades representanter för 42 företag med totalt cirka 261 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 7 och den 21 januari och redovisas i rapporten Riksbankens företagsundersökning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?