Riksbanken fyller på valutareserven

Datum

Riksbanken har beslutat att låna motsvarande 10 miljarder kronor i utländsk valuta via Riksgälden för att återställa nivån på valutareserven. Riksbankens deltagande i Internationella valutafondens (IMF) lånearrangemang under senare år har bidragit till att delar av valutareserven tagits i anspråk.

 

Under finanskrisen beslutade Riksbanken att förstärka valutareserven genom att låna upp utländsk valuta till ett värde motsvarande 100 miljarder kronor. Vid utgången av 2011 uppgick lånen till 86,7 miljarder kronor. Valutareserven fylls nu på inom ramen för Inversteringspolicyn för kapitalförvaltningen 2012 som Riksbankens direktion tidigare beslutat om.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?