Svenskt värdepappersinnehav 2005

Datum

Det totala värdet av svenska värdepapperstillgångar i utlandet uppgick till 2 389 miljarder kronor vid utgången av 2005. Det är en ökning med 32 procent jämfört med 2004. Det framgår av den årliga undersökningen om svenska placerares innehav av utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper som publiceras idag.


Värdeökningen av aktier och fondandelar beror främst på stigande börskurser och en svagare svenska krona medan de ökade innehaven i räntebärande värdepapper förklaras av handel.


Av undersökningen framgår också att drygt 80 procent av svenskarnas totala utländska portfölj var investerad inom EU-området och i USA. Den största
innehavarkategorin av portföljtillgångarna är sektorn Övriga finansinstitut, som består av bland annat försäkringsbolag och fonder.

 
Uppgifterna i undersökningen ingår i en global undersökning ledd av Internationella valutafonden (IMF).


Den svenska rapporten finns att ladda ned från Riksbankens webbplats www.riksbank.se eller kan beställas från [email protected]

Kontaktinformation

Camilla Hagman-Falkler telefon 08-787 02 56, Gunnar Blomberg 08-787 01 46

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?