Riksbanken utreder den svenska bostadsmarknaden

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att tillsätta en utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden. Utredningen syftar till att belysa relationen mellan bostadsmarknaden och Riksbankens uppgifter och mål. Den ska även ta upp utvecklingen på marknaden för kommersiella fastigheter.


I Sverige har bostadspriserna stigit kraftigt under flera år. Inga stora prisfall har skett och bankernas kreditförluster från hushållens lån för bostäder har varit mycket små. Det finns flera faktorer som talar för att prisuppgången i Sverige beror på fundamentala faktorer. Men det kan också finnas risker på den svenska bostadsmarknaden.

 

”Det behövs en mer sammanhållen utredning om utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Riksbankens och andra bedömares analyser har oftast avsett enskilda frågor och resultaten är inte entydiga. Den här utredningen är tänkt att ta ett större grepp om bostadsmarknaden från både ett makroekonomiskt och finansiellt stabilitetsperspektiv.”, säger riksbankschef Stefan Ingves.


Utredningen syftar till att belysa relationen mellan bostadsmarknaden och Riksbankens uppgifter och mål. I uppdraget ingår bland annat att undersöka vilka risker som finns på den svenska bostadsmarknaden och vilka verktyg som bör finnas tillgängliga för att förebygga att risker byggs upp. Utredningen bör även analysera utvecklingen på marknaden för kommersiella fastigheter. För en fullständig beskrivning se ”Direktiv till en utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden”.


Utredningen kommer att ledas av Per Jansson, chef för avdelningen för penningpolitik och Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet. Utredningen förväntas vara klar i januari 2011.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?